Τι προκαλεί ο HPV;

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν προκαλούν όλοι οι υπότυποι του HPV τις ίδιες βλάβες. Κάποιοι χαρακτηρίζονται ως χαµηλού κινδύνου ενώ κάποιοι άλλοι ως υψηλού, ανάλογα µε το αν σχετίζονται µε προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις.

Όµως, µόλυνση µε αυτόν το πολύ µικρό DNA ιό δε σηµαίνει πως κάποια γυναίκα θα αναπτύξει τελικά καρκίνο του τραχήλου.

Ορισµένες φορές, τα άτοµα µπορεί να είναι απλά φορείς, δηλαδή δεν αναπτύσσουν καµία είδους αλλοίωση. Άλλοι αναπτύσσουν τα γνωστά σε όλους κονδυλώµατα (καλοήθεις αλλοιώσεις µε τη µορφή θηλωµάτων). Τέλος, και αυτή η κατηγορία χρειάζεται τη µεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα, είναι εκείνοι που αναπτύσσουν κυτταρολογικές αλλοιώσεις (δυσπλασίες), oι oπoίες αν δεν αντιµετωπισθoύν εγκαίρως µε το σωστό, βάσει κατευθυντήριων οδηγιών τρόπο, µπoρoύν να εξελιχθoύν σε καρκίνo, ιδιαίτερα στον τράχηλο της µήτρας και την ευρύτερη πρωκτογεννητική περιοχή.

Ενδεικτικά, από τα στελέχη που έχουν ταυτοποιηθεί, χαµηλού κινδύνου που ευθύνονται κυρίως για την ανάπτυξη κονδυλωµάτων είναι τα: 6, 11, 42, 43, 44

Υψηλού κινδύνου που συνδέονται µε προκαρκινικές αλλοιώσεις είναι: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 57.

Οι υψηλού κινδύνου τύποι του HPV έχουν ανιχνευθεί στο 99% των καρκίνων του τραχήλου. Ο υπότυπος HPV- 16 ευθύνεται για το 50% περίπου των καρκίνων του τραχήλου παγκοσµίως, και οι τύποι 16 και 18 µαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των καρκίνων του τραχήλου.

Λοίµωξη µε υπότυπους του HPV υψηλού κινδύνου θεωρείται απαραίτητη για τη δηµιουργία προκαρκινικών αλλοιώσεων και ως εκ τούτου καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Όµως, πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η λοίµωξη αυτή από µόνη της δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει καρκίνο, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που έχουν προσβληθεί από τον ιό δεν αναπτύσσουν καρκίνο.

Ο ιός µπορεί να προκαλέσει κονδυλώµατα στα γεννητικά όργανα. Μπορεί να φανούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό του κόλπου, πάνω στο πέος και να εξαπλωθεί στο γύρω δέρµα.

Τις περισσότερες φορές οι ασθενείς δεν γνωρίζουν πως έχουν προσβληθεί από τον ιό, παρά µόνο εάν το τεστ Παπ βγει παθολογικό,  µε κυτταρολογικές αλλοιώσεις ή οι ασθενείς εµφανίσουν κονδυλώµατα.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH